Posts

Progetiigri tunnikava Liikumine on tervise võti

Image
Liikumine on tervise võti


Striderbot

Teema läbimiseks kasutatakse Quirkbot komplekti

Õppeaine ja -valdkond: Keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, liikumine, kunst
Klass, vanus või haridustase: Alusharidus, 5-7a lapsed
Tunni kestvus: 45 minutit
Tunni teemad (sh alateemad):
Liikumine on tervise võti
Tutvub teemaga: miks on inimestel vaja liikumist?Tutvub Eesti sportlaste ja spordialadega Mis on Quirkbot ja kuidas sellest ehitada liikuv robot StriderbotProgrammeerimisvõimalused kasutades Quirkbot komplektiVõistlus: Kelle Striderbot liigub kõige täpsemini/kaugemale. MõõtmisharjutusedOma töö tutvustamine kaaslastele, jäädvustamine fotode näolTase: Eelkooliealised lapsed
Autor: Annika Aas

Tunni eesmärgid:
Tutvub kuulsate Eesti sportlastega ning oskab nimetada vähemalt 3 Eesti sportlase nimeTeab ja oskab nimetada erinevaid spordialasid Saab ülevaate Quirkboti komplektist ja programmeerimisvõimalustestMilliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:
Mina ja keskkond: Teab, mida …