Posts

Progetiigri tunnikava Liikumine on tervise võti

Image
Liikumine on tervise võti Striderbot Teema läbimiseks kasutatakse Quirkbot komplekti Õppeaine ja -valdkond: Keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, liikumine, kunst Klass, vanus või haridustase: Alusharidus, 5-7a lapsed Tunni kestvus: 45 minutit Tunni teemad (sh alateemad): Liikumine on tervise võti Tutvub teemaga: miks on inimestel vaja liikumist? Tutvub Eesti sportlaste ja spordialadega Mis on Quirkbot ja kuidas sellest ehitada liikuv robot Striderbot Programmeerimisvõimalused kasutades Quirkbot komplekti Võistlus: Kelle Striderbot liigub kõige täpsemini/kaugemale. Mõõtmisharjutused Oma töö tutvustamine kaaslastele, jäädvustamine fotode näol Tase: Eelkooliealised lapsed Autor: Annika Aas Tunni eesmärgid: Tutvub kuulsate Eesti sportlastega ning oskab nimetada vähemalt 3 Eesti sportlase nime Teab ja oskab nimetada erinevaid spordialasid  Saab ülevaate Quirkboti komplektist ja programmeerimisvõimalustest Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad t